Drag Reduction in WaterSports

Het doel van het coating onderzoek is het ontwikkelen van oppervlakken met een lagere wrijvingscoëfficiënt in water en die toepasbaar is voor watersporten, zoals roeien, zeilen, kanoën en zwemmen. Dit soort coatings zijn de laatste jaren een hot research topic; hiermee wordt aangetoond dat dit soort verschijnselen op dit moment erg relevant zijn.

Diverse commercieel verkrijgbare materialen/coatings zullen worden onderzocht. Daarnaast zullen nieuwe concepten worden ontwikkeld en onderzocht om het gewenste weerstandsverlagende effect te realiseren. Het uiteindelijke doel is om door middel van dit onderzoek kennis en inzicht te verkrijgen, om de roeiboten van de Nederlandse Olympische equipe te voorzien van een coating, die ten opzichte van de huidige, state-of-the-art technologie 3 tot 5 seconden sneller varen over de Olympische afstand van 2000m.

Naast het feit dat deze technologie en kennis gebruikt gaat worden voor roeien, zal het eveneens voor andere watersporten (zeilen, kanoën, zwemmen) worden toegepast, waarbij waterweerstand een grote rol speelt. Tevens is het mogelijk dat de technologie verder wordt uitgebreid naar de procesindustrie en commerciële scheepvaart. Veder kan dit project worden gezien als een nieuwe weg die wordt ingeslagen qua samenwerking voor de verschillende partijen. De TU Delft zal in de toekomst een belangrijke rol kunnen innemen in de sportwetenschap, wat nu nog op vrij kleine schaal aan de TU Delft plaatsvindt. Daarnaast is het voor NOC*NSF en de Nederlandse overheid de ambitie om Nederland vanaf 2016 als sportland op de kaart te zetten. Hierbij mag de ontwikkeling in de sportwetenschap niet stilstaan.