2012 Autumn: Sport innovatie: Optimale handvorm bij zwemmen

Introduction

"Zwemtechniek is als wiskunde" zei mijn zwemcoach altijd. Zwemmen is een sport waarin de details 
van de techniek er veel toe doen om de efficiëntie van het zwemmen te verhogen. Bepaalde
technieken worden vaak geboren uit 'trial & error' zonder dat daar een degelijke wetenschappelijke
onderbouwing aan ten grond ligt. Om sneller te zwemmen moet de voortstuwing zo efficiënt
mogelijk worden gemaakt. Belangrijk is dan ook hoe de handen daarbij worden gebruikt.
 
Research question
Bij voortstuwing moet een zo groot mogelijke wrijving tussen de bewegende hand en het water 
worden gerealiseerd. De wrijving, of drag, D is evenredig met de weerstandscoefficient en A het effectieve oppervlak. CD
en A worden bepaald door de vorm van de hand en de spreiding van de vingers. Er zijn wel aparte
resultaten op basis van de kromming van de hand en de spreiding van de vingers, die elk 5-8% meer
voortstuwing geven. De vraag is of een combinatie van kromming EN vingerspreiding de meest
optimale voorstuwing geeft.

Chair:

Involved People:

Facilities used: