2012 Autumn: Sport innovaties: Het ideale roeiblad

 

De Merovingische bewoners van Nederland konden het al: Goede roeiriemen maken, zoals een recente vondst bij Naaldwijk van van rond 600 AD aantoont

Het artikel uit de NRC-Next (5sept2012) wordt een archeologische opgraving beschreven van een roeiriem uit de zesde eeuw. Het blijkt dat het hedendaagse roeiblad van een riem sterke overeenkomsten heeft met die van 14 eeuwen geleden. Tijd voor een nieuw ontwerp!

De kracht van een roeier wordt via een roeiblad overgezet op het water voor de voortstuwing tijdens een roeirace. In de loop der jaren hebben veel verschillende typen roeibladen de revue gepasseerd, waarbij de vorm alsook het totale bladoppervlak werden gevarieerd.  In de praktijk worden bepaalde type roeibladen gebruikt, echter is daar geen degelijk wetenschappelijke onderbouwing voor. Wel wordt er gesuggereerd dat 20-30% van de kracht van de roeier verloren gaat tijdens een race door een inefficiënt bladontwerp (i.e. slip).

 

Vraagstelling

Bij roeien is een efficiënte overdracht tussen roeier en water via het roeiblad gewenst, om de voortstuwing zo groot mogelijk te krijgen. De weerstand van het roeiblad is evenredig met 1/2 Cd*A*rho*V^2, met Cd de wrijvingscoëfficiënt, A het effectief oppervlak, ρ de dichtheid van water en V de snelheid. Wat is de meest efficiënte bladvorm? Is een rond, vierkant of driehoekig roeiblad beter? Of een blad met gaatjes/gaten erin? Of juist met dwarsbalkjes of schuurpapier op het blad?

Aan de hand van metingen zal bepaald dienen te worden wat de meest efficiënte bladvorm is (in water of in lucht). Er dient een eenvoudige meetopstelling worden ontwikkeld waarmee verschillende hypothesen van zelfbedachte prototypen van een roeiblad kunnen worden getoetst. 

Chair:

Involved People:

Facilities used: