2012 Autumn: Hoe win je het NK Bommetje?

 

Introduction
Het doel bij het NK bommetje is om een zo hoog mogelijke fontein, of ‘jet’, van opspattend water te
realiseren. Maar wat is de beste techniek? Moet je je zo klein mogelijk maken? Of juist zo groot
mogelijk? Hangt de hoogte van de fontein af van de hoeveel lucht die je mee naar beneden trekt
Waarom zou het uit maken hoe zwaar je bent? Maakt het uit of je van 1 meter of van 3 meter hoog
springt? Waarom maken schoonspringers van 10 meter hoogte nauwelijks een jet?
 
Research question
Uit wetenschappelijk onderzoek van impact studies blijkt dat de ‘void collapse’ van de luchtbel die 
boven de persoon ontstaat in een belangrijke mate zou bepalen hoe hoog de jet komt. De vraag is 
welke schaling hierbij een rol speelt.

Chair:

Involved People:

Facilities used: