2014 Spring: Sport innovatie: Flying (or rowing?) Dutchman
Nederland scoort bij elke Olympische Spelen altijd goed op het onderdeel Roeien. Elke editie worden er
één of meerder medailles gewonnen
Tijdens een race is de waterweerstand, en met name wrijvingsweerstand, de grootste boosdoener om
de snelheid verder te verhogen. Deze waterwrijvingweerstand van een roeiboot (R) is evenredig met 
R=1/2*Cf*rho*A*v^2, met Cf de wrijvingscoëfficiënt (Cf = Cf(V)), rho de dichtheid van water, A het nat
oppervlak en v de snelheid van de boot. Het nat oppervlak is het gedeelte van de boot oppervlak wat
zich onder de waterlijn bevindt. Doordat er sprake is van een aandrijffase en een recoverfase tijdens een
roeihaal, heeft de boot een fluctuerende snelheid
 
Tijdens de America's Cup 2013 (zeilen) maakten beide teams gebruik van een hydrofoil. Een
draagvleugel onder de boot zorgt bij een bepaalde snelheid, dat de gehele boot uit het water wordt
getild, waardoor het nat oppervalk van de boot geminimaliseerd wordt. Hierdoor kunnen de boten zich
vele malen sneller over het water voortbewegen. Yale University heeft in het verleden dit concept 
toegepast bij een skiff (éénmansboot) en bleek succesvol. Echter, de resultaten en effecten van een
draagvleugel onder een roeiboot voor grotere boottypes is nog steeds onbekend. Verondersteld wordt
dat de lengte van de boot, het totale gewicht van de roeiers + boot, de snelheid en snelheidsfluctuaties
allemaal invloed hebben op de dimensies, vorm, locaties van de hydrofoil, als ook zijn efficientie mbt
power-input/output. 
 
Opdracht: 
Deze BSc-eindopdracht heeft als doel het ontwerp van een prototype draagvleugel voor een roeiboot. 
Het uitgangspunt is een traditionele ongestuurde dubbelvier, waarbij de roeiers tijdens een roeihaal
heen-en-weer bewegen in de boot. Literatuur (en oude resultaten) onderzoek moet de eerste
informatie opleveren mbt de fluctuerende snelheid van een roeiboot. Vervolgens dient inzicht
verkregen te worden wat de (remmende) invloed is van de wrijvingsweerstand van het water langs het
nat oppervlak van de boot, tijdens de twee fasen van een haal. 
Het uiteindelijke resultaat dient een ontwerp te zijn voor een roeiboot (M4x-), waarbij de gehele boot 
uit het water wordt gelift gedurende de gehele roeihaal (aandrijffase + recoverfase). De optimale
aanstroomhoek, vorm, dimensie, en plaatsing van draagvlegel(s) onder de roeiboot dient onderzocht, 
(model) getest en ontworpen te worden. 
De uitdaging voor deze opdracht is de belangrijkste factoren te isoleren en te onderzoeken voor een
optimale ontwerp van de hydrofoil(s).