2013 Autumn: Sport innovatie: Less drag, more speed

Roeien, zeilen, kanoën en zwemmen zijn watersporten waarbij de wrijving van water langs het oppervlak een grote bijdrage levert aan de totale weerstand. De wrijvingsweerstand van is evenredig met R=1/2*Cd*rho*A*V^2, met Cf de wrijvingscoëfficiënt (Cf = Cf (V)), A het nat oppervlak, ρ de dichtheid van water en V de snelheid. Door gebruik van vloeistoffen, gassen, deeltjes, folies en coatings is het mogelijk om de wrijvingscoëfficiënt te beïnvloeden, zodat een hogere snelheid gerealiseerd kan worden, waardoor de kans op Olympisch goud groter wordt.

 

Vraagstelling

Er dient een inzicht verkregen te worden wat de mogelijkheden en de mechanismes zijn om waterwrijving langs een oppervlak te verlagen. Hiervoor dient een onderzoek gedaan te worden in de literatuur, gevolgd door experimenten waarbij de invloeden van de toepassingen in kaart worden gebracht. Er dient een eenvoudige meetopstelling te worden ontwikkeld waarmee de experimenten worden uitgevoerd. Daarvoor zijn ruime mogelijkheden voor handen in het lab voor Aero- & Hydrodynamica (3mE).

Chair:

Involved People:

Facilities used: